Rzut oka na Sudety. Ścieżki dydaktyczne

Ścieżka dydaktyczna

Ścieżki edukacyjne

Dzieci wędrując z rodzicami po ścieżkach dydaktycznych mogą pogłębić wiedzę przyrodniczą geograficzną i historyczną.
Ścieżki są opisane w specjalnych wydawnictwach publikowanych np. przez parki narodowe czy krajobrazowe i oznakowane tabliczkami (kwadrat z zielonym paskiem). Przy trasach umieszczone numerowane tablice informacyjne. 

Pogórze Kaczawskie i Masyw Ślęży

Pogórze Kaczawskie jest świetnym miejscem do rozpoczęcia przygody z górami. Wiele Ścieżek utworzono na Pogórzu Kaczawskim i w Parku Krajobrazowym ,,Chełmy” – na terenie parku jest popularne, lubiane przez, dzieci i młodzież Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa,,Salamandra” w Myśliborzu (ok. 5 km od miasta Jawor, wyjazd na Jelenią Górę). Ośrodek „Salamandra” ma schronisko młodzieżowe i kilka miejsc dla osób niepełnosprawnych. W Parku Krajobrazowym „Chełmy” można odbywać wycieczki geologiczne, przyrodnicze do Wąwozu Myśliborskiego (tylko z pracownikiem parku), archeologiczne do Lasu Świniec, o tematyce górniczo-hutniczej „Śladami Kopaczy”, „Synklina Leszczyny” oraz krajobrazowe „Nad Groblą” i „Lena”. Osoby poruszające się na wózkach mogą udać się na wycieczkę odpowiednia dostosowaną ścieżką dydaktyczną „Las Świniec”. Ścieżki dydaktyczne Parku Krajobrazowego Parku Krajobrazowego „Chełmy” mają 3,5-7,5 km długości.

Ciekawe i stosunkowo łatwe do pokonania ścieżki dla małych miłośników archeologii, historii i nauk przyrodniczych oferuje Masyw Ślęży chroniony w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. Są tu trzy trasy: archeologiczno-historyczna, przyrodniczo-geograficzna i przyrodnicza. Trasy te są zaznaczone na mapach Masywu Ślęży.

Masyw Śnieżnika

Wspaniałą górską wędrówkę warto odbyć w Masywie Śnieżnika, gdzie można zapoznać się ze zjawiskami krasowymi i przyrodą drugiego co do wysokości pasma polskich Sudetów. Na trasie jest Jaskinia Niedźwiedzia. Wokół niej prowadzi kolejna ścieżka dydaktyczna z ośmioma stanowiskami, także związana z tematem zjawisk krasowych i geomorfologią tego terenu. Trasa prowadzi ze Stronia Śląskiego przez przełęcz Puchaczówka na Halę pod Śnieżnikiem. Trasa ma sześć stanowisk, a jej przejście zajmuje ponad 2,5 godziny. Z Międzygórza prowadzi inna ścieżka na Halę pod Śnieżnikiem z pięcioma stanowiskami.

Karkonoski Park Narodowy

Ścieżki Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzą na szczyt Chojnika, do wodospadu Szklarki (przystosowana dla osób na wózkach), we wschodnie partie Karkonoszy, wokół Kotłów Wielkiego i Małego Stawu, Śląską Drogą na Śnieżkę. Trasa o nazwie „Polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy” prowadzi po stronie czeskiej. Wychodząc z Jagniątkowa szlakiem niebieskim, zwanym ,,Koralową Ścieżką”, można zapoznać się z trasą po ekosystemach leśnych KPN. W Szklarskiej Porębie działa Multimedialne Centrum Edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego (ul. Okrzei 2B). Jest wyposażone w monitory multimedialne i dotykową makietę Karkonoszy, znajduje się tu 2200 zdjęć, biblioteka z komputerami, a także pracownie dla dzieci: plastyczna i badawcza.Przy centrum zaczyna się nowa ścieżka „Na Szrenicę” ze 16 stanowiskami.

W 2005 r. wytyczono nową ścieżkę przyrodniczą w rejonie Staniszowa koło Jeleniej Góry. Ścieżka prezentuje walory Wzgórz Łomnickich, czyli np. górę Witoszę i jej jaskinie oraz park okalający pałac w Staniszowie.

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych ma cztery ścieżki dydaktyczne. Są to ścieżka ,,Skalnej Rzeźby” zapoznająca z budową geologiczną Gór Stołowych, ścieżka „Niknąca Łąka” , prezentująca obszary torfowiskowe tych gór, ścieżka ,,Płazy”, przedstawiająca gatunki płazów Gór Stołowych oraz nową ścieżkę po ekosystemach leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych.  W Kudowie-Zdoju działa Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych.

Czego szukasz?

Gdzie znajdę podobną tematykę?