Góry Bardzkie

Przez Góry Bardzkie przejeżdża każdy kto choć raz jechał droga krajową nr 8 z Wrocławia w kierunku Kłodzka czy Kudowy Zdroju. Ich piękno najlepiej widać w czasie przejazdu przez antecedentny przełom Nysy Kłodzkiej, która płynie sobie meandrami koło Barda Śląskiego. Ten przełom jest ewenementem w skali Polski. Płynąca tędy rzeka napotkała barierę w postaci wału gór. Nysa mogła zmienić bieg i wydrążyć nowe koryto lub utworzyć jezioro zalewowe. Rzeka przepiłowała jednak góry w czym pomocne jej były ruchy górotwórcze. Warto więc obejrzeć meandry Nysy Kłodzkiej.
Góry Bardzkie poprzez Przełęcz Srebrną łączą się z Górami Sowimi a poprzez Przełęcz Kłodzką z Górami Złotymi, graniczą też z Przedgórzem Sudeckim, co bardzo dobrze widać w krajobrazie. Powierzchnia masywu wynosi około 200km2, długość to około 19 km. Nysa Kłodzka podzieliła góry na dwie części grzbiet wschodni i zachodni.
Jest to miejsce dla ludzi lubiących spacery w rzadko odwiedzanych i dzikich miejscach. W Górach Bardzkich nie ma rozwiniętej infrastruktury turystycznej. Miastami wypadowymi w ten rejon są Bardo Śląskie, Srebrna Góra i urocze wsie położone u stóp tego zapomnianego przez turystów masywu. W mieście Srebrna Góra znajduje się słynna Twierdza Srebrnogórska, miasto też przyciąga miłośników historii górnictwa srebra. Aczkolwiek turystyka fortyfikacyjna jest formą niszową to warto tu zajść choćby ponieważ 10 sierpnia 2023 r. w zbrojowni znajdującej się w donżonie srebrnogórskiej twierdzy podpisano porozumienie, którego celem jest umieszczenia kandydatury twierdzy na polskiej Liście Informacyjnej UNESCO co jest początkiem drogi do wpisu na Listę Światową dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego.

Najważniejsze informacje turystyczne

Jest to prosty teren i doskonale nadaje się na rodzinne wypady z dziećmi oraz dla osób mniej sprawnych. Pielgrzymi mogą udać się na Mariańską Górkę z Drogą Krzyżową oraz Kalwarię (593 m), która góruje nad Bardem Śląskim i Przełomem Bardzkim. Mniej znana jest Góra Różańcowa z zespołem kaplic różańcowych. Jest to dobry punkt widokowy. Także dość łatwą wycieczką jest wejście na najwyższy szczyt Gór Bardzkich czyli Kłodzką Górę (765 m). Bardzo atrakcyjna widokowo jest trasa przejazdu z Kłodzka do Złotego Stoku. Inna ciekawostki kryją się na pograniczu Gór Bardzkich.

Miejsca opisane

Warto wiedzieć, warto znać

Kolej Sowiogórska

Osoby odwiedzające Gór Sowie i Bardzkie w okolicach Przełęczy Srebrnej koło Srebrnej Góry są zaskoczone widokiem pięknych i potężnych wiaduktów kolejowych. 

To pozostałość po istniejącej tu Kolei Sowiogórskiej. Wybudowano ją w celu połączenia ważnych dla przemysłu ośrodków okolic Bielawy, Pieszyc i Dzierżoniowa z Nową Rudą. Była to kolejka normalnotorowa o rozstawie szyn 1435 mm. „Eulengebirgsbahn”, czyli Kolej Sowiogórska, była ewenementem technicznym. Mianowicie pomiędzy Srebrną Górą a Nową Wsią Kłodzką istniała linia z odcinkiem zębatym. Ciekawostka polega też na tym, że na odcinku zębatym lokomotywa nie ciągnęła składu pociągu lecz go pchała pod górę. Uroczyste otwarcie pierwszej linii nastąpiło 1 czerwca 1900r. a pierwszy pociąg pojechał trasą z Dzierżoniowa do Pieszyc Górnych o 4:28. Była to przede wszystkim atrakcja dla turystów, łaknących pięknych widoków z wolno jadącego pociągu. Wtedy bilety się sprzedawały doskonale, ale niestety ruch towarowy nie okazał się wystarczająco dochodowy. W 1902r. uruchomiono następną linię do Ścinawki Średniej też z odcinkiem zębatym, a w 1903r. przedłużono aż do Radkowa leżącego w Górach Stołowych. Niestety w 1934r. rozebrano tory na odcinku Srebrna Góra – Wolibórz. Po kolejce zostały dworce i wiadukty. Podobną kolejkę z odcinkiem z zębatym miały też Góry Izerskie. Kolejka Izerska działa do dziś, ale niestety tylko po stronie czeskiej. Aż szkoda że widokowe trasy kolejowe już poszły z niepamięć, ale są ludzie którzy chcą je przywrócić.

Wiadukt Srebrnogórski Kolei Sowiogórskiej w okolicach Małej Srebrnej Przełęczy. Podobne obiekty to Wiszacy Most na Przełęczy Srebrnej i Wiadukt Żdanowski.

Rezerwaty przyrody Gór Bardzkich

Rezerwat „Cisy”
Jest to rezerwat leśny znajdujący się na zboczach Buczka. Stanowi ochronę dla cennych okazów cisów pospolitych. Jest ich tu ponad dziewięćset i mają po około od dwustu siedemdziesięciu do stu dwudziestu lat. W runie można znaleźć storczyki, orliki, przylaszczki i inne gatunki. W Sudetach znajdują się tylko dwa rezerwaty chroniące cisy. Przez rezerwat prowadzi ścieżka rowerowa „Cisy”. 

Rezerwat „Cisowa Góra”
Także rezerwat leśny utworzony w celu ochrony cisa pospolitego. Znajduje się tu najliczniejsze siedlisko cisów w Sudetach. Są one młodsze niż w rezerwacie „Cisy” i mniejsze. Jednakże runo leśne jest bardzo bogate i zawiera storczyki i naparstnice. W rezerwacie żyje także sporo zwierzyny jelenie, dziki, kuny, ptaki takie jak dzięcioły zielone, myszołowy, drozdy i kukułki. Rzadkimi bywalcami są tu salamandry.

Czego szukasz?

Bardo Śląskie

Figurka Matki Boskiej Bardzkiej z Dzieciątkiem

Srebrna Góra

Z Donjonu Twierdzy Srebrnogórskiej rozciągają się wspaniałe widoki

Twierdza Srebrnogóska

Poterna - ściany tego łukowato zagiętego korytarza utrudniały prowadzenie ognia atakującym wojskom

Jaszkówka

Widok z zajazdu Kukułka