Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka razem z Rowem Górnej Nysy tworzy największą sudecką kotlinę śródgórską. Kotlina Kłodzka jest obramowana kilkoma pasmami górskimi: Górami Bardzkimi, Złotymi, Masywem Śnieżnika, Górami  Bystrzyckimi i Stołowymi, Wzgórzami Włodzickimi i Górami Suchymi. Najważniejszą rzeką jest Nysa Kłodzka. Teren ma bardzo skomplikowaną budowę geologiczną i składa się z wielu jednostek tektonicznych. Najcenniejszym surowcem naturalnym są wody mineralne. Z tego regionu pochodzą popularne wody mineralne np. „Staropolanka” z Polanicy Zdroju i „Cyranka” z Gorzanowa. Osią komunikacyjną jest tu droga nr 33 prowadząca do przejścia granicznego w Boboszowie.

 Ten rejon Sudetów charakteryzuje się występowaniem licznych i różnego rodzaju kapliczek zwłaszcza Maryjnych, krzyży przydrożnych, krzyży pokutnych, figur wotywnych, wieży rycerskich (Żelazno, Stara Łomnica) i obronnych kościołów (Stary Wielisław) a przede wszystkim figur przedstawiających świętego w komży z palcem na ustach i aureolą z pięciu gwiazd nad głową. Stoją one prawie w każdej wsi najczęściej przy mostach. To jest czeski święty Jan Nepomucen. Figury św. Jana na stałe weszły w tutejszy krajobraz. Są tu również pałace np. w Gorzanowie, Trzebieszowicach, Wilkanowie i Żelaźnie.

Powszechnie jest używany także termin Ziemia Kłodzka i nie kiedy jest używany tożsamo z terminem Kotlina Kłodzka. To nie jest to samo. Ziemia Kłodzka to termin określający krainę historyczno-geograficzną. W jej skład wchodzą Kotlina Kłodzka, Góry Kamienne, Sowie, Bardzkie, Złote, Bialskie, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie i Orlickie oraz Stołowe. Najwyższym szczytem Ziemi Kłodzkiej jest Śnieżnik (1425m) w Masywie Śnieżnika. Symbolem Ziemi Kłodzkiej jest róża kłodzka czyli używając poprawnej nazy botanicznej pełnik europejski.

Ziemia Kłodzka leżąca na styku Śląska, Czech i Moraw ma zupełnie inną historię niż np. Kotlina Jelniogórska. Wielokrotnie przechodziła z rąk Piastów Śląskich w ręce czeskie aby ostatecznie znaleźć się w Królestwie Czeskim w XIVw. Ciekawostką w tym rejonie było też istnienie lokalnych państewek przy zamkach Homole, Karpień, Szczerba i w Międzylesiu.  W XVIw, region ten był bardzo silnym obozem antyhusyckim i w czasie wojen nie zwykle mocno ucierpiał, zwłaszcza spalona Bystrzyca Kłodzka i Radków. W 1459r. król czeski Jerzy z  Podebradu podniósł ten region do prestiżowej rangi samodzielnego hrabstwa, stąd obecnie Ziemia Kłodzka nawiązując do tego wydarzenia promuje się jako Turystyczne Hrabstwo Sudetów. Akcenty czeskie są do dzisiaj widoczne w herbach wielu miast: Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej czy Lądka Zdroju. W herbach mają lwy z dwoma ogonami i koroną, to symbol królów czeskich. W 1526r. Ziemia Kłodzka razem z państwem czeskim przeszła pod panowanie Austrii i dynastii Habsburgów. Najtragiczniejszy okres w historii to wiek XVII,  XVIII i początek XIXw, wojny trzydziestoletnia, trzy wojny śląskie, wojna kartoflana, wojny napoleońskie,  przemarsze wojsk, kontrybucje a  to tego klęski żywiołowe, pożary i choroby. W 1741r. wkroczyła tu armia pruska w czasie wojen śląskich i w ten sposób ostatecznie w 1763r. Ziemia Kłodzka stała się własnością pruską, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871r. weszła w skład Rzeszy i tak pozostało do 1945r. Ziemia Kłodzka naturalnie ciążyła ku Czechom, ale ostatecznie po wielu  i negocjacjach i konflikcie z Czechami przypadła Polsce. Obecnie Ziemia Kłodzka wchodzi w skład Euroregionu Glacensis

 

Najważniejsze informacje turystyczne

Jadąc w głąb Kotliny Kłodzkiej warto zadbać o gotówkę i raczej zapomnieć o używaniu bankomatów czy płaceniu kartą płatniczą. Bankomaty są w takich miastach jak Kłodzko, Polanica Zdrój, Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka. Ziemia Kłodzka jest doskonałym punktem wypadowym do leżących na Opolszczyźnie Paczkowa, Otmuchowa, Nysy i zalecamy podróżowanie piękną widokowo drogą nr 46. Można stąd też łatwo dostać w takie rejony jak Czech Hrubý Jeseník , Nizký Jeseník, Zlatohorská vrchovina czy Rychlebské hory.  Jest to także punkt wypadowy na wycieczki np. w Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie czy Złote. 

Miejsca opisane

Warto wiedzieć, warto znać...

Pręgierze - zabytki średniowiecznego prawa

Bystrzyca Kłodzka-bystrzycki pręgierz, z tyłu Baszta Kłodzka

Przy pręgierzach wykonywano kary cielesna np. chłostę za prostytucje lub za niemoralne prowadzenie się. Dlatego niektóre mają kształt falliczny, tak jak bystrzycki. Ten ma wysokość 347 cm i posiada napis DEUS IMPIOS PUNIT – BÓG KARZE GRZESZNIKÓW. Są też tam umieszczone tak zwane kuny do przywiązywania skazańców. Pracą taką zajmował się kat miejski.

Pręgierza nawet nie wolno było dotykać bo był o to uważane za dyshonor. Najciekawsze pręgierze w Sudetach zachowały się w Lubomierzu na Pogórzu Izerskim, na zamku Chojnik koło Jeleniej Góry, oraz w Rogowie Sobóckim koło Sobótki. To jedne z najlepiej zachowanych pręgierzy w Polsce. 

Historia sztuki

Jak rozpoznać czterech Ewangelistów w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - Królowej Rodzin w Wambierzycach.

Przy wejściu do sanktuarium, na szczycie schodów pojawiają się cztery figury. Kogo one przedstawiają? Otóż przedstawiają czterech Ewangelistów. Który jest który? 

  • św. Jan – przedstawiony jest z orłem
  • św. Łukasz – przedstawiony jest z wołem
  • św. Marek – przedstawiony jest z lwem
  • św. Mateusz – przedstawiony jest z aniołem

Rozpoznajemy alegorie czterech kontynentów na ambonie w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - Królowej Rodzin w Wambierzycach.

Alegorie czterech kontynentów na ambonie w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – Królowej Rodzin w Wambierzycach wyglądają następująco:

  • postać z berłem – Europa
  • postać w turbanie i głową wielbłąda – Azja
  • postać Murzynka z głową krokodyla – Afryka
  • Indianka – Ameryka

Czego szukasz?

Kłodzko

Sklepienie gwiaździste w kościele Wniebowzięcia NMP

Wambierzyce

Ołtarz główny Bazyliki

Polannica-Zdrój

Pijalnia wód

Stary Wielisław

Kościół obronny św. Katarzyny

Bystrzyca Kłodzka

Kolumna wotywna Św. Trójcy z 1737r
Brama Wodna z XIVw. Miasto słynie z unikatowej w skali Polski zabudowy tarasowej

Długopole-Zdrój

Długopole Zdrój-kawiarnia w Parku Zdrojowym

Międzylesie

Ambona z kościoła Bożego Ciała w kształcie łodzi