Kanon krajoznawczy Przedgórza Sudeckiego

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Przedgórze Sudeckie jest doskonałym miejscem dla rodzin z dziećmi oraz miłośników przyrody, historii, archeologii i techniki. Masyw ślęży jest świetnym miejscem to odbywania pierwszych wycieczek. Tu się dowiemy skąd się wzięła nazwa Śląsk.

Masyw Ślęży i Ślężański Park Krajobrazowy

Jeśli jedziemy z daleka warto zatrzymać się choćby na jeden dzień, aby odpocząć, zrobić sobie małą zaprawę przed poważniejszymi wycieczkami i zobaczyć miejsce skąd wywodzi się nazwa regionu – Śląsk.
Najwygodniejszym punktem wypadowym w Masyw Śłęży jest miasto Sobótka, zachodnia Sobótka- Górka lub Przełęcz Tąpadła. W skład Masywu Ślęży wchodzą: Ślęża (719m), Wieżyca (415 m), Gozdnica (316m), Radunia (573m), Stolna (371m) i pasma okolicznych wzgórz. Masyw Ślęży jest objęty ochroną w Ślężańskim Parku Krajobrazowym.
Dobrze jest zacząć zwiedzanie Masywu Ślęży od odwiedzin w Muzeum Ślężańskim w Sobótce, które przygotowało odpowiednie wystawy pomagające zapoznać się bliżej z dziedzictwem Masywu Ślęży i jej okolic.
Wyspowy Masyw Ślęży jest chyba jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Sudetach. Według polskich językoznawców nazwa pochodzi od starosłowiańskiego słowa „ślęg” czyli „wilgoć”, co opisuje ślężański klimat. W każdym razie słowo to dało nazwę rzece Ślęzy, a potem od nazwy rzeki plemieniu Ślężan, górze Ślęży a w końcu całej krainie – Śląskowi.

Wycieczka na szczyt świętej góry Prasłowian

Wycieczkę na naszą Mons Silensis zaczniemy od Przełęczy pod Wieżycą i wejdziemy na szczyt szlakiem żółtym. Turysta idący na najwyższą górę tego masywu – Ślężę powinien wiedzieć, że klimat góry słynie ze zmian pogody, mgieł i znacznych opadów; przygotować się należy tak samo jak w wyższe góry. Usiąść przed drogą można w Schronisku „Pod Wieżycą” a potem ruszyć przez Przełęcz Dębową, grzbiet Bartoszka (392m) na szczyt.
W 1801r. planowano rozniecić wielkie ognisko na Ślęży, które miało imitować wybuch wulkanu na wzór Wezuwjusza. Na szczęście właściciel tego terenu nie wyraził na to zgody obawiając się pożaru. Przez wiele lat pokutował pogląd, że Ślęża jest wygasłym wulkanem lub też powstała w wyniku ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej. Tymczasem Ślęża jest twardzielcem a jej formę zawdzięczamy składowi chemicznemu zielonkawego gabra, z którego jest po części zbudowana. Inne skały budujące Ślężę to serpentynit oraz granit. Ślęża była także miejscem pozyskiwania rud metali, granitu, serpentynitu i nefrytu. Inną ciekawostką geologiczną jest osiem lodowców skalnych, które uważny turysta może zobaczyć idąc czarnym szlakiem z Przełęczy pod Wieżycą na Przełęcz Tąpadła.
Po dojściu na szczyt Ślęży można odpocząć w górnym Schronisku „Na Ślęży” a potem rozpocząć zwiedzanie wierzchołka. Najbardziej wybijającymi się w krajobrazie, prócz budynku schroniska, jest wieża przekaźnikowa TVP, wieża widokowa, krzyż milenijny ustawiony w 2000r. kościół i rzeźba niedźwiedzia z wyrytym znakiem „x”.
Dotąd nie rozstrzygniętą sprawą jest pochodzenie i funkcja kręgów kamiennych, rzeźb, znaków „x” wyrytych na rzeźbach oraz klasztoru na Ślęży. Wały kultowe prawdopodobnie grodziły miejsca kultu pogańskiego. Kult pogański istniał na Ślęży już w młodszej epoce kamiennej i utrzymał się do czasów chrystianizacji, ale przetrwał znacznie dłużej. W celu ukrócenia pogaństwa Augustianie założyli tu klasztor, niestety nie wiadomo dokładnie gdzie. Być może jest nim dawny XIII wieczny klasztor, który obecnie jest znany jako zamek w Sobótce-Górce. Być może jedną z wielu przyczyn utworzenia biskupstwa we Wrocławiu w 1000r. była chęć osłabienia silnego ośrodka pogaństwa na Ślęży, o czym wspomina biskup Thietmar w swoich kronikach.
Oprócz kamiennego niedźwiedzia na szczycie Ślęży, w kilku innych miejscach można znaleźć rzeźby kamienne przedstawiające postacie, zwierzęta lub kamienne kręgle. Do tej pory nie wiadomo dokładnie skąd wzięło się osiem granitowych lwów, kto je zrobił i po co. Dwa lwy stoją przy zamku w Sobótce-Górce, jeden jest wmurowany w przyporę kościoła św. Jakuba w Sobótce, drugi tzw. lew z Garncarska stoi przy kościele św. Anny w Sobótce, kolejne cztery są w kościele św. Stanisława biskupa we wsi Stary Zamek (5km od Sobótki). Jedną z najbardziej ciekawych rzeźb jest Mnich stojący przy drodze do schroniska Pod Wieżycą – jednym przypomina popiersie mnicha a innym pogański kręgiel falliczny. Znaki „x” wyryte na rzeźbach i kamieniach, według jednych są znakami pogańskiego kultu solarnego, według innych znakami granicznymi odgradzającymi dobra książęce od kościelnych. Znaki „x” można znaleźć rzeźbach „Panna z rybą” i „Niedźwiedź”, „Mnich” (dwa) i „Grzyb”. Dwie kolumny ze znakami „x” są w Muzeum Ślężańskim, kolejne są umieszczone na kościele w Starym Zamku oraz na skałach.
Kościół Nawiedzenia NMP został wybudowany w latach 1698-1702r. z inicjatywy opata Augustianów Johanna Sieverta w miejscu gdzie poprzednio stał zamek, którego pozostałości pod podłogą kościoła odkryli archeolodzy w 2005r. W 1822r. dobudowano wieżę z galerią, która była znakomitym punktem widokowym i zarazem punktem triangulacyjnym. Po uderzeniu pioruna w 1834r. kościół spalił się, ale został odbudowany w wykorzystaniem starych elementów. Szczyt Ślęży był popularnym miejscem spotkań (tzw. komersy) wrocławskich studentów, którzy urządzali sobie tam imprezy dalekie od XIXw. obyczajowości. Pito dużo wina, piwo a okoliczni chłopi musieli ukrywać swe córki. Niektóre obyczaje pogańskie takie jak „Noc Świętojańska” czy „Targi Małżeńskie” były zakazane i uznane za niemoralne oraz obsceniczne.

Miejsca omówione. Jak jechać?

Drogą 395 w Sudety Wschodnie

Drogą nr 8 przez Niemczę w Sudety Wschodnie

Drogami nr 382, 5 i 378 w Sudety Środkowe i Zachodnie

Ochrona przyrody

Celem utworzenia parku była ochrona obiektów historycznych i krajobrazowych Masywu Ślęży. W parku występuje dwadzieścia pięć rzadkich gatunków roślin chronionych (np. lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko) i dziesięć roślin pod ochroną częściową np. pierwiosnka wyniosła, konwalia majowa. Drzewostan to las iglasty z dominacją świerczyn oraz borów sosnowych z modrzewiem. Przy nich można spotkać buki, dęby, jawory i brzozy.

W rezerwacie na Ślęży doliczono się około stu osiemdziesięciu gatunków roślin naczyniowych. Na uwagę zasługuje wspaniałe runo leśne z roślinami chronionymi całkowicie i częściowo takie jak kopytnik pospolity i marzanka wonna. Obecne są także rzadkie gatunki wątrobowców, mchów i porostów na skałach stojących po zachodniej stronie góry. Świat zwierzęcy to około siedemdziesięciu gatunków motyli (np. paź królowej),ptaki takie jak puchacz, orzechówka, kania ruda oraz ssaki reprezentowane przez łasice, gronostaje czy aż siedem gatunków nietoperzy. Las to drzewostan świerkowo-sosnowy z domieszką modrzewia. Wśród dorodnych drzew liściastych występują buki, jawory, dęby, jesiony, wiązy i brzozy. Najwyżej położonym jest cenny drzewostan bukowy. Innym walorem tego rezerwatu są obiekty historyczne i piękne krajobrazy.

Rezerwat na Raduni utworzony został ze względu na występowanie siedlisk świetlistej dąbrowy. Świetlista dąbrowa to rodzaj siedliska lasu rosnącego na, kwaśnych, brunatnych i suchych glebach. Dominuje w nich dąb bezszypułkowy z naturalną domieszką sosny. Charakterystyczne są murawy kserotermiczne tworzone przez rośliny ciepłolubne, sucholubne i bezwzględnie wymagające światła. Na Raduni występuje sto dziewięćdziesiąt trzy gatunki roślin naczyniowych oraz paprocie serpentynitowe.

Przykład żle prowadzonej ochrony przyrody. Poprzez zaniechanie koszenia łąk doprowadzono do sytuacji, w której drzewa wkroczyły na łąki zabierając światłolubnym gatunkom światło.

Jest to rezerwat florystyczny charakteryzujący się wielką różnorodnością i bogactwem gatunkowym, obejmujący dwieście trzydzieści siedem gatunków roślin naczyniowych. Na polanach, wśród lasów można spotkać typowo górską roślinę goryczkę wiosenną, goryczkę wąskolistną, goździka pysznego, okratka australijskiego (rzadki, niejadalny grzyb saprofityczny, to znaczy czerpiący energię do życia z martwej materii organicznej) lub kosaćca syberyjskiego. Faunę reprezentują owady, pajęczaki, płazy takie jak traszka górska, ptaki (np. świstunka), ssaki np. ryjówka malutka oraz nietoperze nocek duży i gacek brunatny.

Zespół ten chroni ciekawy zespól skałek gabrowych.

Rezerwat chroni osadę składającą się cmentarza kurhanowego i grodziska.

Rezerwat znajduje się w Muszkowicach nieopodal Ząbkowic Śląskich. Celem utworzenia tego rezerwatu było zachowanie naturalnego lasu bukowego. Znajdują się w nim górskie rośliny chronione np. śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg oraz kokoryczka. Można także spotkać kokorycz pustą, której występowanie wskazuje na żyzne gleby. W lasach łęgowych, czyli lasach liściastych rosnących w terenie podmokłym, wilgotnym można napotkać największe w Sudetach skupiska śnieżnicy wiosennej. Występują tu także rośliny rzadkie np. obrazki alpejskie, ułudka leśna, zdrojówka rutewkowata, miodunka plamista czy stokłosa gałęzista.

To nietypowy rezerwat utworzony w celu ochrony owadów kserotermicznych (ciepło i sucho lubnych). Mieści się on w starym kamieniołomie na Górze Wapiennej.

Skąd się wzięła nazwa Śląsk?

Czego szukasz?

Święta Jadwiga Śląska
NYSA. Bazylika św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki. Święta Jadwiga Śląska, żona księcia piastowskiego Henryka Brodatego, przedstawiona w mitrze książęcej i z modelem kościoła z Trzebnicy w dłoni.
STRZEGOM. Pomnik św. Anny z rodu Przemyślidów, która w roku 1242 nadała miaastu prawa miejskie.
Ziębice - ratusz
ZIĘBICE. Ratusz i siedziba Muzeum Domu Śląskiego. Wybudowano go w latach 1887-1890 w stylu neogotyku. Ośmioboczna wieża zachowała się z czasów renesansu, pochodzi z 1561 r.
BRUKALICE. Pomnik Księgi Henrykowskiej
BRUKALICE. Pomnik Księgi Henrykowskiej