Góry Izerskie

Góry Izerskie to pasmo graniczące na zachodzie z Górami Żytawskimi i doliną Nysy Łużyckiej, dalej z Pogórzem lzerskim, Kotliną Jeleniogórską i Karkonoszami. Po polskiej stronie znajdują się dwa biegnące równolegle grzbiety Gór Izerskich – Wysoki i Kamienicki, pozostałe grzbiety leżą po stronie czeskiej. Grzbiety Wysoki i Kamienicki są oddzielone dolinami rzek Kwisy i Małej Kamiennej. Najwyższym szczytem polskich Gór lzerskich jest Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.). Zwornikiem obu grzbietów jest przełęcz Rozdroże Izerskie, położona na wysokości 767 m n.p.m. Polska część Gór lzerskich jest zbudowana ze skał metamorficznych i ma bardzo bogate złoża kwarcu żyłowego, co stworzyło możliwość rozwoju szklarstwa. Występują tu także cenne surowce mineralne, m.in. rudy cyny i kobaltu oraz złoża torfu wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym. Miastami wypadowymi do wycieczek w Góry Izerskie mogą być Świeradów-Czerniawa-Zdrój i Szklarska Poręba.

Najważniejsze informacje turystyczne

Ze Szklarskiej Poręby można urządzić sobie wycieczkę po rzadko uczęszczanej trasie Szklarska Poręba
– Wysoki Kamień – dawne schronisko Ludwigsbaude (nieczynna Leśna Chata) – Jastrzębiec – Babia Przełęcz – Piechowice – Wodospad Szklarki – Szklarska Poręba. Najprostsza, bardzo łatwa wycieczka w Góry lzerskie ze Szklarskiej Poręby to dojazd na Polanę Jakuszycką i godzinny spacer do Stacji Turystycznej „Orle” szlakiem zielonym. W zimie jest to idealna trasa do pokonania na nartach biegowych lub tourowych nawet dla początkujących narciarzy. 

Wycieczka po Górach Izerskich

Największym wyzwaniem dla turysty w Górach Izerskich jest klimat. To miejsce dla ludzi, którzy chcą zrezygnować z hotelowych wygód na rzecz warunków spartańskich, ceniących sobie bliski kontakt z przyrodą i lubiących dłuższe wycieczki piesze, rowerowe czy narciarskie. Jest to teren dość łatwy technicznie, wspaniałe miejsce do uprawiania turystyki narciarskiej i rowerowej. Planując wycieczkę w Góry Izerskie także latem należy pamiętać o wahaniach dziennych temperatury, sięgających aż 25OC. Nawet w lecie są tu możliwe przymrozki przygruntowe. W sierpniu 1996 r. zanotowano temperaturę minus 5OC. Śnieg utrzymuje się tu przez około sześć miesięcy w roku, zaczyna padać zwykle w listopadzie i zalega do połowy maja, a w lesie do czerwca. Na przełomie 1939 i 1940 r. zanotowano temperaturę minus 42OC w wiosce Jizerka po czeskiej stronie. W grudniu 1996 r. na Hali Izerskiej było minus 36OC, nie na darmo nazywa się to miejsce polskim biegunem zimna. Średnia roczna suma opadów sięga 1500 mm. Kurtki, czapka i rękawiczki powinny się więc znaleźć w plecaku każdego turysty niezależnie od pory roku. W Góry Izerskie wybierzemy się ze Świeradowa-Zdroju, przez Stóg Izerski (z odpoczynkiem w schronisku „Na Stogu lzerskim”), Chatkę Górzystów, Stację Turystyczna „Orle” do Jakuszyc. Do schroniska „Na Stogu Izerskim” maszerujemy szlakiem czerwonym. Ze schroniska udajemy się szlakiem żółtym prowadzącym przez torfowiska i rezerwaty przyrody do Chatki Górzystów. Z Chatki Górzystów idziemy szlakiem czerwonym do Stacji Turystycznej „Orle” (możliwy nocleg i następnego dnia wycieczka do czeskiej wsi Jizerki). Z „Orla” wychodzimy drogą (szlakiem zielonym), dochodzimy do Działu lzerskiego i dalej idziemy szlakiem żółtym na Polanę Jakuszycką skąd autobusem można podjechać do Szklarskiej Poręby, ale radzimy sprawdzić połączenia. Z „Orla” można też iść szlakiem czerwonym do Szklarskiej Przełęczy i potem zielonym dalej w Karkonosze na Halę Szrenicką. Wychodzimy wcześnie rano po sutym śniadaniu i z dobrze spakowanym plecakiem. 

Miejsca opisane

Rezerwaty Gór Izerskich

Jednym z fenomenów przyrodniczych Gór Izerskich jest fakt występowania kosodrzewiny, czyli sosny górskiej, już na wysokości 800-840 m n.p.m. i jest to najniżej położona kosodrzewina w Sudetach. Kolejnym fenomenem są wielkie torfowiska wysokie i przejściowe, które tworzą tu jeden z największych kompleksów. Torfowiska to tereny podmokłe i stale wilgotne. Rozwija się na nich specyficzna roślinność torfowiskowa. Torfowiska Gór Izerskich powstały w bezodpływowych dolinach i zagłębieniach terenu. Są one zasilane głównie wodami opadowymi. Roślinność na torfowiskach wysokich ma zwykle bardzo małe wymagania jeśli chodzi o składniki odżywcze. Z obumarłych roślin powstają pokłady torfu wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym. W Górach Izerskich utworzono dwa rezerwaty chroniące torfowiska „Torfowisko Doliny lzery” i „Torfowisko lzerskie”. 

Rezerwat „Torfowisko Doliny Izery” chroni świerczyny bagienne i zbiorowiska łąkowe na Hali Izerskiej. Torfowiska są siedliskiem cennych gatunków roślin, takich jak brzoza karłowata, sosna błotna, wełnianeczka darniowa, rosiczka okrągłolistna i pośrednia, widłaczek torfowy, bagnica torfowa, modrzewnica zwyczajna, bażyna czarna i jałowiec halny. Występują tu także rzadkie gatunki ptaków, takie jak ” cietrzew i bekas. 

Rezerwat „Torfowisko Izerskie” utworzono w celu ochrony torfowisk wysokich i przejściowych porośniętych płatami kosodrzewiny. Osobliwością jest stanowisko malutkiej tundrowej krzewinki o nazwie brzoza karłowata, która jest reliktem epoki lodowcowej. Rosną tu także rzadko spotykane na torfowiskach wysokich: turzyca skąpokwiatowa, turzyca bagienna, modrzewnica zwyczajna, wełnianeczka darniowa czy żurawina drobnolistkowa.

Rezerwat „Krokusy w Górzyńcu” utworzono dla ochrony jedynego w Sudetach stanowiska szafrana wiosennego, znanego też jako krokus. Liczebność tych roślin określa się na ponad tysiąc okazów. Na terenie rezerwatu rosną również inne chronione rośliny, jak kukułka plamista, orlik pospolity, śledziennica naprzeciwlistna i wszewłoga górska. 

Czego szukasz?

Schronisko na Stogu Izerskim

Schronisko na Stogu Izerskim

Osada Turystyczna "Orle"

Osada Orle
Pomnik szklarza przypomina o tradycjach szklarskich tego regionu.