Góry Stołowe

Góry Stołowe przylegają do Kotliny Kłodzka z północnego-zachodu. Cześć polska stanowi fragment wybitnie wyróżniającego się swoim wyglądem w terenie pasma górskiego. Większość tego pasma przebiega na terytorium Czech. Góry Stołowe to obok Karkonoszy i Masywu Śnieżnika najczęściej odwiedzane miejsce w Sudetach.
Góry Stołowe to ewenement przyrodniczy. Trudno sobie wyobrazić, ale na tym terenie było kiedyś morze. Było to około stu milionów lat temu w górnej kredzie. Spływające do naszego górnokredowego morza rzeki znosiły zwietrzelinę, która osadzała się na dnie. W ten sposób powstały aż trzy piętra piaskowców – dolny, środkowy i górny. W trzeciorzędzie dno to zostało wypiętrzone do góry w czasie alpejskich ruchów górotwórczych. W ten sposób piętro górne powędrowało na wysokość 850-919 m i jest najbardziej zerodowanym i zniszczonym piętrem. To piętro buduje najwyższy szczyt Gór Stołowych Szczeliniec Wielki (919 m) i Mały, Narożnik oraz Skalniak. Poziom środkowy został wyniesiony się na wysokość 500-800 m i na tym piętrze znajdują się wsie np. Karłów, Pasterka i Łężyce. Poziom dolny znajduje się na wysokości 400-500 m i buduje wschodnie partie. Kolejnym elementem w rozwoju rzeźby Gór Stołowych, które też inaczej można nazwać płytowymi, odegrała woda, wiatr i zmienna temperatura. To erozja niszcząc skały piaskowcowe, wyrzeźbiła skalne miasta, maczugi, grzyby i formy skalne najczęściej nazwane od kształtów jakie przypominają np. zwierzęta. Ochroną objęto zatem teren o wybitnych walorach nie tylko krajobrazowych, ale również naukowych. Można tu np.znaleźć odciski zwierząt z czasów górnej kredy.

Najważniejsze informacje turystyczne

Głównymi centrami turystycznymi są Kudowa Zdrój, Czermna, Karłów, Pstrążna, Pasterka, Batorów i Lewin Kłodzki. Po terenie parku można się poruszać samochodem tylko po wyznaczonych drogach i zostawiać je tylko na parkingach. Góry Stołowe posiadają bardzo dobrą bazę hotelową (pensjonaty, hotele, sanatoria), górskie schroniska (Pasterka, Szczeliniec) oraz bardzo urozmaiconą sieć gospodarstw agroturystycznych. Bliskość granicy sprzyja organizowaniu wycieczek do Republiki Czeskiej i poznania czeskiej cześci Gór Stołowych, czyli CHKO Broumovsko. Pewną ciekawostką może być wypoczynek w Lewinie Kłodzkim i okolicach. Jest to miejsca dla osób chcących uciec od ruchu turystycznego a położone blisko atrakcji Gór Stołowych. Samo miasto posiada ciekawe zabytki i np.basen kąpielowy oraz zalew.

Krajobraz i przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych

Drugi obok Karkonoskiego Parku Narodowego sudecki i dolnośląski park narodowy. Obok Masywu Śnieżnika, jest to najczęściej odwiedzany obiekt w tej części Sudetów. Najbardziej typowymi wycieczkami są wyjście na Szczeliniec Wielki oraz Błędne Skały, ale są inne nie mniej ciekawe miejsca do odwiedzania.

Park Narodowy Gór Stołowych; panorama Szczelińca Wielkiego . Dla ruchu turystycznego udostępniono tylko Szczeliniec Wielki.
Park Narodowy Gór Stołowych; panorama Szczelińca Wielkiego . Dla ruchu turystycznego udostępniono tylko Szczeliniec Wielki.

Został utworzony w 1993r. na powierzchni 6340 ha zastępując dawny park krajobrazowy. Obejmuje wierzchowiny Gór Stołowych i północno-zachodnią część Wzgórz Lewińskich. W otulinie parku znajdują się uzdrowiska Kudowa, Polanica i Duszniki. Osią komunikacyjną parku jest piękna o każdej porze roku „Szosa Stu Zakrętów”. PNGS najlepiej jest zwiedzać w porach bezśnieżnych. Choć ostatnio udostępniono go do zwiedzania w zimie, ze względu na oblodzenie szlaki mogą być zamknięte. Na terenie parku prócz turystyki pieszej po znakowanych trasach, można jeździć rowerem po licznych szlakach rowerowych, uprawiać wspinaczkę skałkową, ale tylko w wyznaczonym terenie i ćwiczyć narciarstwo biegowe na ratrakowanych trasach.

Skalne Grzyby

Świat roślin, a szczególnie roślinności łąkowej, jest bardzo bogaty. Rosną tu gatunki wpisane do Czerwonej Księgi Roślin i są to skalnica zwodnicza i sosna błotna, wawrzynek wilczełyko, kalina koralo1wa, lilia złotogłów, śnieżyca wiosenna, marzanka wonna, kopytnik pospolity, dzwonek szerokolistny, irga zwyczajna, zanokcica zielona i paprotka zwyczajna. W runie parku można znaleźć cenną bażynę czarną. Są tu też stanowiska kosodrzewiny. Rosną mchy (dwieście siedemdziesiąt gatunków), sześćdziesiąt gatunków porostów, wątrobowców. Pokrywają one około 5% powierzchni PNGS, ale żyje na nich około 40% flory naczyniowej. Bagienne łąki pokrywa pełnik europejski, ciemięrzyca zielona, zimowit jesienny, orlik pospolity i 9 gatunków storczyków. Świat fauny jest szczególnie ciekawy z powodu występowania tu wiewórkopodobnych orzesznic, popielic i koszatek, które żerują po nocach. W szczelinach można napotkać nietoperze. Występują tu także rzadkie ptaki jak np. jarząbek, kozub, trzmielojad, sóweczka, włochatka, są też sowy – puchacze i skowronki, siniaki, czarne bociany, sokoły wędrowne, przepiórki oraz derkacze. Żyją tu też muflony. Z płazów na wymienienie zasługują salamandra, traszka górska i zwyczajna. W szczelinach piaskowcowych mieszka arktyczny pająk Bathyphantes eumenis i górski pająk Lepthyphanes pulcher. Prowadzi się też czynną ochronę płazów np. żab budując korytarze pod drogami, miejsca lęgowe i budki. Las należy do regla dolnego i został sztucznie zmieniony przez człowieka na monokulturę świerkową.Naturalne i najcenniejsze lasy zachowały się nie licznie i są to kwaśna buczyna sudecka, żyzna buczyn sudecka, jaworzyna górska, bory świerkowe i naskalne bory sosnowe.

Obecnie trwają pracę nad rekonstrukcją ekosystemów leśnych w PNGS. 

Zwiedzanie parku jest bezpłątne, ale wejście na trasy turystyczne na Szczeliniec Wielki i Błęne Skały jest płatne a wejścia są limitowane. Zakupu biletu najlepiej jest dokonać za pośrednictwem strony internetowej parku 

Miejsca opisane

Czego szukasz?

Pełnik europejski (Trollius europaeus) zwany też jako róża kłodzka

Kudowa-Zdrój

W Pijalni znajdują się sklepy i kawiarnia, w parku odbywają się koncerty

Kudowa-Czermna

Czermna-Kaplica Czaszek

Pstrążna

Pstrążna-Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Radków

Zachód słońca nad Zalewem Radkowskim

Szczytna

Szczytna - zameczek
Szczytna - zameczek