Pogórze Izerskie

Lubomierz. Kościół NMP i św. Maternusa

Pogórze lzerskie rozciąga się pomiędzy Nysą Łużycką na zachodzie a Bobrem na wschodzie, jego granica południowa opiera się o Góry lzerskie. Pogórze Izerskie warto zwiedzić podczas Lwóweckiego Lata Agatowego, czy Festiwalu Filmów Komediowycń w Lubomierzu. Pogórze lzerskie i gminy zrzeszone w Związku Gmin Kwisa oferują także ciekawe szlaki rowerowe. Zwolennicy odpoczynku nad wodą znajdą ciekawe miejsca nad jeziorami Złotnickim i Leśniańskim, kajakarze mogą zorganizować spływ rzeką Kwisą, a miłośnicy zamków odwiedzić zamek Czocha. To doskonałe miejsce dla osób omijających modne kurorty, lubiących agroturystykę, spacery po wzgórzach, ruiny zamków (np. Rajsko). Można podziwiać wielkie zmiany jakie zaszły w tzw. Worku Turoszowskim. Nie tak dawno istniejące tu Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”’ i Elektrownia „Turów”, w Bogatyni były uważane za większych trucicieli w regionie i jednych z głównych sprawców ekologicznej w lasach Gór Izerskich. Klęska ta objęła potem prawie wszystkie lasy Sudetów. Na szczęście to już historia. Po modernizacji Elektrownia i Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” zmniejszyły emisję pyłów o 96% i dwutlenku siarki o 84%, wprowadzono nowe standardy w gospodarce wodno-ściekowej, ograniczono hałas i zajęto się rekultywacją wyrobisk oraz podjęto sratania mające na celu rozwiązanie problemu wielkich hałd.

Najważniejsze informacje turystyczne

Warto wybrać się za zachodnią granicę, aby poznać kulturę Serbołużyczan, którzy są najmniejszym narodem słowiańskim mieszkajacym na terenie Niemiec, a przy okazji zobaczyć najdalej na zachód wysunięte pasmo Sudetów znane jako Zuttauer Gebirge (po polsku Górami Źytawskimi). Głównym miastem tego regionu jest Zittau. Do miejscowości turystycznych w Zittauer Gebirge można dojechać wąskotorową kolejką ZOJE (Zug Ohne Jegliche Eile – Bez Jakiegokolwiek Pośpiechu).

Miejsca opisane

Warto wiedzieć, warto znać...

Ród von Schaffgotsch

Herb rodu von Schaffgotsch

To jeden z najpotężniejszych rodów śląskich, mający w posiadaniu ziemie leżące na terenie Pogórza lzerskiego, Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy, Rudaw Janowickich i innych rejonów Dolnego i Górnego Śląska i Opolszczyzny. Pierwsze wzmianki o tej znakomitej rodzinie pochodzą z XIIIw. Z okolic Jeleniej Góry pochodził Gotsche Schof Starszy, który już w XIV w. posiadał zamki w Starej Kamienicy, Sobieszów z Chojnikiem i kilka innych miejscowości. Jego syn, Gotsche Schof Młodszy, był założycielem linii głównej. Przez wieki członkowie tego rodu piastowali wysokie stanowiska państwowe. Ostatnia siedziba rodowa znajduje się w Cieplicach-Zdroju. Herb hrabiowski von Schaffgotschów jest podzielony na cztery części. Część środkowa to herb baronowski przykryty książęcą koroną, czyli tzw. mitrą. Tarcza główna przedstawia dwa pola z orłami śląskimi i dwa pola ze srebrno-czerwonymi szachownicami. Ponad tarczą znajdują się trzy hełmy turniejowe oraz dwa gryfy trzymające herb, tzw.trzymacze.

Margaritifera

Margaritifera to inaczej skójka perłorodna. Śląsk jest jedynym miejscem, gdzie występowała i gdzie prowadzono połów pereł. Skójka żyła w Kwisie i jej dopływach, Bobrze, Nysie Kłodzkiej i Łużyckiej oraz górskich potokach Gór Izerskich i Karkonoszy. KróI August II Mocny ustanowił prawo chroniące skójki i zabronił kłusownictwa, za które można było stracić rękę. Na początku XIX w. skójka praktycznie zniknęła. W 1965 r. próbowano ją przywrócić, ale bezskutecznie.

Czego szukasz?

Lubomierz

Lubomierz. Kolumna św. Maternusa z 1817 r. na spiralnej kolumnie dłuta M.Wilsta
Lubomierz. Kolumna św. Maternusa z 1817 r. na spiralnej kolumnie dłuta M.Wilsta

Lwówek Śląski

Lwówek Śląski. Herb cechu piekarzy