Drugie życie niedźwiedzi jaskiniowych

Znaleziono DNA wymarłego niedźwiedzia jaskiniowego u żywych niedźwiedzi

Wędrujące po Europie i Azji przez ponad sto tysięcy lat, niedźwiedzie jaskiniowe wymarły około 24000 lat temu w wyniku trwającej tysiąclecia spirali śmierci, prawdopodobnie wywołanej polowaniami, naturalną zmianą klimatu i rywalizacją z ludźmi o siedliska.

Na szczęście DNA tych zwierząt żyje nadal. Nowe badania potwierdzają, że około 0,9 do nawet 2,4 procent DNA żywych niedźwiedzi brunatnych pochodzi od wymarłych gatunków. Naukowcy wciąż odkrywają geny wymarłego zwierzą z epoki lodowcowej u żyjącego krewnego. Innym przykładem przykładem są ludzie. Od 1,5 do 4 procent ludzkiego genomu spoza Afryki pochodzi od neandertalczyków, co jest wynikiem krzyżowania się naszego gatunku i naszych starożytnych krewnych.

Salka przejściowa-Szkielet Niedźwiedzia
Szkielet niedźwiedzia jaskiniowego

Regularne krzyżowanie się gatunków

Niedźwiedzie jaskiniowe wyginęły, ale nie oznacza to, że ich pula genowa zostanie wymazana, ponieważ nadal żyją w genomach wciąż jeszcze zwierząt. 

Badania potwierdzają również, że niektóre gatunki regularnie się krzyżują. Na przykład DNA jaków i bydła tybetańskiego wykazuje oznaki krzyżowania się, podobnie jak różne gatunki świń, których wspólni przodkowie żyli miliony lat temu. W kilku przypadkach doszło do rozrodu niedźwiedzi brunatnych i polarnych. Bardzo niedawno także badacze odkryli córkę neandertalki i mężczyzny denisowiańskiego. Mogła być  to szeroko rozpowszechniona hybrydyzacja wśród starożytnych homininów.

Dlaczego niedźwiedzie wymarły?

Aby ustalić, dlaczego wymarły niedźwiedzie jaskiniowe, zespół badawczy chciał się zbadać, w jaki sposób populacje zwierząt rosły i zmniejszały się. Udało im się  to wywnioskować z DNA niedźwiedzi jaskiniowych pobranego z kości uszu czterech zwierząt, które żyły ponad 35000 lat temu.

Najpierw naukowcy porównali ogólny genom niedźwiedzi jaskiniowych z niedźwiedziami polarnymi i brunatnymi. Jak się okazuje te dwa żyjące gatunki były bardziej ze sobą spokrewnione niż z niedźwiedziami jaskiniowymi. Jednak obraz stał się bardziej złożony, gdy badacze zaczęli zliczać warianty poszczególnych genów niedźwiedzi.

Jak się okazuje genomy zwierząt są tak duże, że istnieje możliwość wystąpienia przypadkowej zmienności niektórych genów. Te same geny u zwierząt odlegle spokrewnionych mogą wyglądać podobnie, a te same geny zwierząt blisko spokrewnionych mogą wyglądać inaczej.

Życie pozagrobowe niedźwiedzia...

Naukowcy nie tylko zaobserwowali oznaki krzyżowania się, ale także potwierdzili, że hybrydy niedźwiedzi mogą krzyżować się z obydwoma gatunkami. Kiedy naukowcy „przeczesywali” kawałek po kawałku genomy zwierząt odkryli, że niedźwiedzie brunatne i niedźwiedzie jaskiniowe miały fragmenty drugiego DNA.

Zdaniem naukowców koncepcja krzyżowania się niedźwiedzi brunatnych i jaskiniowych nie jest zaskakująca. Ogólnie rzecz biorąc, mają bardzo podobny wygląd i ich występowanie nakłada się na siebie w czasie i przestrzeni. 

Tak oto wygląda genetyczne życie pozagrobowe niedźwiedzi jaskiniowych.

Czego szukasz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gdzie znajdę podobną tematykę?